Duvedmodellen för lokalsamhällen 2.0

Hållbar landsbygds- och samhällsbyggnadsstyrning genom lokal samverkan.

Läs mer om projektet

Målet är att Duved ska bli en förebild för framtidens hållbara livsmiljöer.

Artikel i Arkitekten

Duved blir pilot för framtidens samhällsbyggnad (15 februari 2021).

Foto: Jonas Kullman för tidningen Arkitekten

Läs artikeln

Fokus på hållbar samhällsbyggnad

Duvedmodellen är ett forsknings- och innovationsprojekt som är finansierat av Vinnova. 

Läs mer hos Vinnova

Hej Duvedbo!

Alla är välkomna att engagera sig i samhällsutvecklingen i Duved. Håll utkik efter vårens olika evenemang.

Läs mer