Om projektet

Seminarium stadsmässan H22

Hur kan landsbygden stå modell för staden? Hur kan en liten by påverka sin egen utveckling? Var med och diskutera! Välkommen till ett seminarium i Helsingborg den 8 juni, eller välj att delta digitalt.

På seminariet diskuterar vi resultaten från steg 2 av Duvedmodellen – ett innovationsdrivet forskningsprojekt med fokus på hållbar lokal samhällsutveckling genom samverkan. Projektet utmanar de djupt rotade strukturer, regelverk och normer som idag hindrar landsbygdens lokalsamhällen att utvecklas robust och socialt resilient. Målsättningen är att öka lokalt inflytande och minska klyftorna i livsvillkor mellan stad och landsbygd. Det jämtländska lokalsamhället Duved är testbädd, samtidigt som målet är att systematisera erfarenheterna och sprida till andra delar av Sverige. Vi menar att det nu är dags att småorter – med en annan typ av täthet – står modell för staden! Var med och diskutera detta, eller följ livesändningen.

Följande parter kommer att medverka vid seminariet: 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Sveriges Allmännytta, Region Jämtland Härjedalen, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Tyréns

Välkommen till hotell Marina Plaza på Kungstorget 6 i Helsingborg onsdagen den 8 juni.

Seminariet pågår kl 14.30-15.30 och därefter finns möjlighet till kaffe och fikamingel med deltagarna. Sista anmälningsdag är den 6 juni. Välkommen!

Vill du delta fysiskt på plats i Helsingborg, anmäl dig här:

Fysiskt deltagande

Vill du följa livesändningen digitalt, anmäl dig här:

Digitalt seminarium